Page top

E2EC-M / -Q

不銹鋼檢測面放大器中繼近接感測器

E2EC-M / -Q

採用不銹鋼檢測面, 強化檢測頭的堅固性

採用不銹鋼檢測面, 強化檢測頭的堅固性

另備有適合焊接工序的防濺鍍強化產品!

E2EC-M / -Q 特長 2