Page top

溝槽型/反射型

溝型的投光部位與受光部位設計為コ字形,安裝容易。反射型則是將光照射於工件上,利用反射的光來檢測的類型

溝槽型/反射型 產品一覽

溝槽型/反射型有以下的1產品

EE-SPX301 / 401, EE-SPY30 / 40 溝槽型˙反射型連接器型 EE-SPX301 / 401, EE-SPY30 / 40

不易受周遭環境光源影響的變調光型