Page top

EE-SPX301 / 401, EE-SPY30 / 40

溝槽型˙反射型連接器型

EE-SPX301 / 401, EE-SPY30 / 40

不易受周遭環境光源影響的變調光型

電源電壓為DC5~24V的廣域電壓輸出型

附方便調整的光軸標記

附便於調整及確認動作的入光指示燈