Page top

CJ1W-NC[][]4

CJ系列 位置控制模組(高速型)

CJ1W-NC[][]4

更加快速、透過同步系統達到運動控制器領域

產品型號 產品概述 CAD圖檔下載
CJ1W-NC214 位置控制模組(高速型) , 2軸 , 開路集極輸出型 2D / 3D
CJ1W-NC234 位置控制模組(高速型) , 2軸 , 差動輸出型 2D / 3D
CJ1W-NC414 位置控制模組(高速型) , 4軸 , 開路集極輸出型 2D / 3D
CJ1W-NC434 位置控制模組(高速型) , 4軸 , 差動輸出型 2D / 3D