Page top

可監視過電流或不足電流。

支援市售CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)。

只需一台即可進行手動復歸與自動復歸。

可單獨設定啟動鎖定與動作時間。

輸出接點1c×1、AC250V 5A(阻抗負載)。

可切換輸出接點之常開/常閉。

LED指示燈,輸出狀態一目瞭然。

輸入至電源之間絕緣。