Page top

產品型號 產品概述 CAD圖檔下載
K8AK-TH11S 溫度警報器 , 溫度輸入型 , 熱電偶/白金測溫阻抗體 2D / 3D
K8AK-TH12S 溫度警報器 , 溫度輸入型 , 熱電偶 2D / 3D
PFP-100N 支撐軌道1000mm 2D / 3D
PFP-50N 支撐軌道500mm 2D / 3D