Page top

E2EQ

濺鍍對策型

E2EQ

濺鍍對策型氟樹脂塗裝近接感測器

E2EQ-X□X□/X□X□-M1(T)J將於2023年3月停產
產品型號 產品概述 CAD圖檔下載
E2EQ-X3D1 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離3mm , NO輸出 2D / 3D
E2EQ-X3D1-M1GJ 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離3mm , NO輸出 , 接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離3mm , NO輸出 , Smartclick接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X4X1 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離4mm , NO輸出 2D
E2EQ-X4X1-M1J 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離4mm , NO輸出 , 接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X7D1 直流2線式 , 隔離 , M18 , 檢測距離7mm , NO輸出 2D / 3D
E2EQ-X7D1-M1GJ 直流2線式 , 隔離 , M18 , 檢測距離7mm , NO輸出 , 接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離7mm , NO輸出 , Smartclick接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X8X1 直流2線式 , 隔離 , M18 , 檢測距離8mm , NO輸出 2D
E2EQ-X8X1-M1J 直流2線式 , 隔離 , M18 , 檢測距離8mm , NO輸出 , 接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X10D1 直流2線式 , 隔離 , M30 , 檢測距離10mm , NO輸出 2D / 3D
E2EQ-X10D1-M1GJ 直流2線式 , 隔離 , M30 , 檢測距離10mm , NO輸出 , 接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M 直流2線式 , 隔離 , M12 , 檢測距離10mm , NO輸出 , Smartclick接頭中繼型 2D / 3D
E2EQ-X15X1 直流2線式 , 隔離 , M30 , 檢測距離15mm , NO輸出 2D
E2EQ-X15X1-M1J 直流2線式 , 隔離 , M30 , 檢測距離15mm , NO輸出 , 接頭中繼型 2D / 3D