Page top

R88M-G, R7D-BP

AC伺服馬達/驅動器SmartStep 2(脈衝串輸入型)

R88M-G, R7D-BP

在超小體積中凝聚優異的性能與效能

中文

※若型錄PDF檔案太大,建議按滑鼠右鍵"另存目標"下載。

型錄名稱 型錄編號
[容量]
更新日期
SMARTSTEP2 型錄 SBCE-051L
[11005KB]
2021年8月23日
20210823
SMARTSTEP2 型錄

English

Global Edition

以下是海外共通的產品型錄,其中可能包含不在台灣銷售的型號。

在台灣訂購時請注意確認。

※若型錄PDF檔案太大,建議按滑鼠右鍵"另存目標"下載。

Catalog Name Catalog Number
[size]
Last Update
SMARTSTEP2 Catalog I813-E1-07
[5688KB]
Apr 01, 2022
20220401
SMARTSTEP2 Catalog