Page top

H3DT-G

星型三角接法計時器

H3DT-G

1台可在1秒 ~ 120秒之間選擇2種時間範圍。

種類

動作模式 電源電壓 控制輸出 H3DT-G
星型三角接法計時器 AC/DC24 ~ 240V 接點輸出
(
迴路) 1c + (3489_lu_1迴路) 1c
型號 ◎H3DT-G

型式構成

型號 端子台 動作方式/復歸方式 輸出方式 安裝方法 安全標準
H3DT-G 8 端子 限時動作/自動復歸 限時(繼電器)
1c (3489_lu_2迴路)
1c ( 迴路)
鋁軌安裝 cULus
(UL 508 CSA C22.2 No.14)
CCC
LR
DNV GL
EN 61812-1
IEC 60664-1 4kV/2